Skrzypce

Najlepsi z najlepszych


W tym miejscu zaprezentuję najwspanialszych artystów grających na skrzypcach.skrzypce

Nauka gry


Kilka lekcji prezentujących podstawy gry na skrzypcach.

Nicolo Paganini część druga


Artykuł o mistrzu...

Niccolo Paganini budził sensacje pod wieloma względami. Jednym z nich było to, że miał kontakty z okultyzmem.

O to słowa uchwały trybunału miasta Nicei, uchwalonej na żądanie biskupa Galvaniego: "Niech nie będzie pochowany w ziemi cmentarnej, miejskiej, prywatnej lub państwowej, dworskiej czy też chłopskiej, szlacheckiej i hrabiowskiej, w lasach ani na polach, w winnicach, w sadach, u szlachty w majątkach ani u kupców w miastach, ani gdziekolwiek indziej, pod żadnym pozorem, a jeśli potajemnie miałoby to nastąpić, oby uzyskał wtedy odpuszczenie wszystkich grzechów ten wierny syn Kościoła, który wykopie to diabelskie ciało z ziemi, wyrzuci z mogiły i prochy rozwieje na wietrze".

Po śmierci ciało Paganiniego tułało się po świecie jeszcze przez 56 lat zanim spoczął w wiecznym śnie. Pojednanie z Kościołem oznaczało przekazanie całego majątku (1.100.000 fr.) na kościół. Jedyną korzyścią było to, że syn Paganiniego wertując przez lata prawo kościelne stał się wyjątkowym ekspertem w tej dziedzinie.